If you are interested in purchasing one of the prints\callendar you can order it by contact form located below. All details about the type of print, shipping and prices are set individually.

Jeśli jesteś zainteresowany kupnem zdjęć\kalendarza z mojej strony skontaktuj się ze mną za pomocą poniższego formularza. Wszystkie detale odnośnie rodzaju wydruku, przesyłki oraz ceny ustalane są indywidualnie.